Over bloggers & journalisten

Deze week mocht ik een presentatie geven aan een handvol Marketing studenten omtrent het gebruik van Social Media bij bedrijven. Ten gevolge de actualiteit, volgden er achteraf enkele vragen over de invloed die bloggers hebben op de dienstverlening van bedrijven en hoe het onderscheid wordt gemaakt tussen bloggers, journalisten & andere influencials.

Tijdens mijn betoog vroeg ik, eerder hypothetisch, wat het verschil is tussen een blogger en een journalist. Ik wierp op dat enkel het medium verschillend was. Toch kreeg ik een bijzonder interessant antwoord terug: de journalistieke code.

Inderdaad: een blogger is nergens aan gebonden. Hij kan schrijven wat hij wil. Er zijn geen ethische regels die voorschrijven hoe er met bronnen moet worden omgegaan, er is geen plicht om een waarheidsgetrouw verslag neer te schrijven.

Voor bedrijven en overheden kan dat nefast zijn. Niet gebonden aan enige principes, kan een gefrustreerde blogger een onevenredig grote invloed uitoefenen.
Geen idee hoe hiermee om te gaan, maar ik voorspel wel dat er in de nabije toekomst meer en meer voorbeelden zullen opduiken van ontevreden burgers en klanten die in staat zullen zijn om zich een bijzonder groot publiek toe te eigenen.

Eigenlijk moeten we rekenen op journalisten die de mogelijkheid hebben om, via andere massamedia, de waarheid te erkennen en publiek te maken; dat is hun plicht en bestaansreden (al zullen Chinese journalisten daar vast anders over denken).

Hopelijk beseffen journalisten ten volle dat hun sterkte precies bestaat uit de journalistieke code die ze dienen te volgen. Die code maakt het onderscheid tussen gedegen verslaggeving en populisme.

Hoe onmenselijk kan een maatschappij eigenlijk zijn?

Tig dagen na de verkiezingen zijn de heren en dames politici nog steeds over BHV en andere non-issues aan het discussiëren. Enfin, zelfs dat doen ze eigenlijk niet meer. Ze doen gewoon niks…

Ik vind dat schandalig en m’n geloof in de politiek is momenteel aan het smelten als sneeuw voor de zon.

Ondertussen draait de wereld rondom ons verder en neemt België geen maatregelen om de werkloosheid tegen te gaan, geen maatregelen om de pensioenen betaalbaar te houden, geen maatregelen om de kredietwaardigheid van ons land te garanderen of te versterken. Maar het ergste van allemaal: we laten een heleboel mensen in de kou staan. Letterlijk!

Iedereen die met de trein naar Brussel-Noord pendelt, wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Ons asiel- en migratiebeleid is een mensonterende ramp. De families met jonge kinderen die constant de kou moeten trotseren zijn al lang niet meer te tellen. Ik schaam me diep voor ons beleid, telkens ik dat schouwspel moet gade slaan.

Nochtans liggen de oplossingen voor de hand. Geef de ambtenaren van Fedasil waar ze om vragen: duidelijke richtlijnen om te bepalen wie opgevangen kan worden en wie niet. Dat is louter een kwestie van politieke wil.
Als dat er is, kan er aan de volgende stap worden gedacht: hoe de aanvraagprocedure zo kort mogelijk te houden. Op die manier weten asielzoekers tenminste snel waar ze aan toe zijn en hoeven ze niet in onzekerheid te leven.
Ten slotte is de laatste stap tweeledig: een volwaardig integratiebeleid voor mensen die asiel krijgen enerzijds en een correct en humaan uitwijzingsbeleid voor degenen waarvoor er geen plaats is anderzijds.

We moeten niet iedereen opvangen. Dat gaat niet. Maar we moeten wel de mensen kunnen opvangen die het echt nodig hebben. Mensen die om één of andere reden niet meer naar huis terug kunnen. Asiel verlenen hoeft ook niet negatief te zijn. Mits een goede integratie kunnen we die mensen snel inzetten in onze arbeidsmarkt.
Dat mensen die geen asiel krijgen het land moeten verlaten is ook logisch. Maar dat betekent niet dat we hen aan hun lot mogen overlaten. Het is immers wel duidelijk dat asiel aanvragen in België géén lachertje is. Zo’n onmenselijke procedure volgen doet niemand voor z’n plezier…

Bestolen? Het is je eigen schuld…

Gisteren was er op de radio (Studio Brussel, Sound of Sam) een interview met minister Vincent Van Quickenborne (luister zelf, hier). Dit naar aanleiding van een nieuwe Franse regeling waarbij internet providers de connectie afsluiten van mensen die belachelijk veel illegaal films, muziek, … downloaden.

Quick vind die regeling helemaal niet goed; en terecht. Ik vind het ook geen goede zaak en wel omdat tegenwoordig internet noodzakelijk is in het dagdagelijkse leven. Denk maar aan activiteiten zoals netbanking, solliciteren, nieuwsgaring, etc. Burgers hebben vrij toegang tot het internet nodig, dus afsluiten is uit den boze. Zelfs al is er een gegronde reden voor.
Een ander argument waarom die regeling geen goede zaak is, is dat het niet aan de providers is om zo een initiatief te nemen. Internetproviders bieden een dienst aan (internettoegang) tegen bepaalde voorwaarden (prijs, snelheid, volume, …) aan hun klanten (particulieren en bedrijven). Wat die klanten er vervolgens mee doen, is hun zaak. Stelt het gerecht vast dat iemand er illegale activiteiten op na houdt, dan is het aan hen om wettelijke maatregelen te treffen.

Laten me even een vergelijking maken: een bestuurder van een Audi rijdt te snel met zijn wagen. Hij weet dat en doet dat bewust, het is tenslotte de bestuurder die het gaspedaal indrukt. Als de auto wordt geflitst, krijgt de bestuurder een boete. Terecht. Maar toch niet Audi? En stel dat Audi een situatie als deze wil vermijden en gelijkaardige maatregelen treft als de Franse internetproviders; dan zou de auto in kwestie stilvallen en niet meer te starten zijn wanneer de bestuurder eens te snel rijdt.
Voor auto’s is deze redenering dus compleet idioot, maar voor internettoegang niet. Bizar.

Maar goed, eigenlijk is dat mijn punt nog niet. Waar ik naartoe wil is de redenering die onze telecom minister opvoerde om deze Franse maatregel neer te sabelen. Want die was echt helemaal erover.

Eerst kwam er wat pseudo-technisch gewauwel over IP adressen. Zonder in details te treden (dit is geen IT blog), wil ik graag opmerken dat wanneer providers iemand blokkeren (om welke reden dat dan ook moge zijn) dat dat niet op basis van IP adres gebeurt. Wel op basis van de lijn.
Argument 2 was dat wanneer de internettoegang van iemand wordt geblokkeerd, de persoon in kwestie altijd nog van een andere internetverbinding gebruik kan maken. Wel, dat klopt. Maar als we dat argument ernstig nemen, dan moet het parket ook geen auto’s meer in beslag nemen. Er zijn immers nog voertuigen waar de veroordeelde in kwestie gebruik van kan maken.

En dan het hoogtepunt in de redenering van Van Quickenborne. Hij vond het eigenlijk niet abnormaal dat er zoveel illegaal wordt gedownload omdat het legale aanbod in België voor wat betreft eBooks, films en muziek niet voldoet. Toen kwam mijn haar dus recht te staan. Anders gezegd betekent dit dat wanneer een consument niet akkoord is met de voorwaarden (prijs, aanbod) van een handelaar, die consument maar moet pakken wat hij denkt dat hem toekomt.

Versta me niet verkeerd. Ik ben ook voorstander van een groter aanbod in België aan eBooks, downloadbare films, etc. Het wringt bij mij ook dat een digitaal boek tegenwoordig nog dezelfde prijs (of duurder) is dan de papieren versie. Maar dat betekent niet dat ik vind dat ik het zomaar mag gaan stelen. Als ik in een winkel sta waar de prijzen te duur zijn, ga ik gewoon weg.

Beste minister, in plaats van op populistische wijze op te roepen tot diefstal van auteursrechten stel ik voor dat je juist werk maakt van een betere bescherming van auteursrechten (dit zijn immers de patenten van de creatieve sector). De hele creatieve economie is daarvan afhankelijk (auteurs, musici, uitgevers, platenmaatschappijen …). Daarna kan je misschien werken aan een klimaat waarbij het wel loont om in België digitale winkels op te starten. Er zijn best goede redenen te bedenken waarom de overheid pakweg digitale boeken meer kan promoten (milieu overwegingen, innovatieve argumenten …). En schaf dan ook eens die idiote belasting op digitale dragers af. Want ook dat is een extra kost voor mensen die legaal iets willen downloaden.

Boodschap van algemeen nut

Ben ik de enige die me vragen stelt bij de “boodschappen van algemeen nut” die door de VRT dagelijks door de strot worden geramd? De VAR (de reclameregie van de VRT) definieert zo’n boodschap als volgt op z’n website:

Een Boodschap van Algemeen Nut is een niet-commerciële TV-spot die het beleid van een instelling of vereniging toelicht, en die nuttige informatie bevat voor alle burgers.

Volgens mij kunnen we volgens die definitie heel wat van die boodschappen aanklagen. Denk bijvoorbeeld meer aan al die die “vleesboodschappen” (Meesterlyck hesp, Meritus rundvlees, Certus varkensvlees, …). Volgens mij hebben pakweg vegetariërs daar niet zoveel aan. Dus die boodschappen zijn zijn niet nuttig voor alle burgers.

En dan nog een bezwaar dat ik heb: al die spotjes worden direct of indirect gesteund door één of andere overheid (of op z’n minst iets gesubsideerd). Dat is dan toch een verkapte subsidie voor de VRT? Toch liever niet met mijn belastingsgeld, heren politici!

Versta me niet verkeerd: tv en radio maken is een dure bezigheid. An sich ben ik dus niet tegen reclame. Maar noem het dan ook zo, en stel het open voor iedere mogelijke adverteerder. De VRT moet niet beginnen met elk programma om de tien minuten te onderbreken, maar tussendoor kan best wat mij betreft.

Tijd voor een nieuw mediadecreet?

Winteruur

Afgelopen nacht was het zo ver… Tijd voor het winteruur. 3 uur wordt 2 uur, zodat we dus eigenlijk met z’n allen een uurtje langer kunnen slapen. Dat is leuk. Wat minder leuk is, is de omgekeerde beweging; als het zomeruur wordt, dan slapen we met z’n allen een uur minder.

Ik stel dan ook voor om in de komende lente de klok niet 1 uur vooruit te draaien, maar wel 23 uur achteruit. Dat is dus 23 keer het effect dat we afgelopen nacht hebben meegemaakt (van zomer- naar winteruur). En 23 keer leuk, dat moet wel superleuk zijn!

Ik kijk er al naar uit…

Trends

Ok, ik ga hier geen trendmonitor neerschrijven of een voorspelling maken van de trends voor de komende 4 jaar (I couldn’t care less), doch wel een kleine bedenking.

Trends (trend de; m -s 1 ontwikkelingslijn; neiging, richting 2 mode: de nieuwste ~s) worden uitgezet door trendsetters (trend·set·ter de; m,v -s iem die een nieuwe trend introduceert), right?

Maar wie zijn eigenlijk die trendsetters? Is dat de eerste persoon (of bij uitbreiding het eerste groepje) dat met iets nieuws begint en dat door zijn toedoen dat iets tot een trend laat uitgroeien? Ik denk het eerlijk gezegd niet.

Volgens mij is de echte trendsetter de eerste na-aper (of opnieuw bij uitbreiding: het eerste groepje na-apers). Stel dat er geen na-apers zijn, dan kan er ook geen sprake zijn van een trend. Als er geen na-apers zijn, dan is er gewoon 1 iemand (of dus dat groepje) die zich gewoon belachelijk gedraagt.

Dus leve de na-apers!

Vreemde campagne

 • Maak 13 positief (Groen!)
 • Samen (sp.a)
 • Nooit opgeven (CD&V)
 • uw centen (LDD)
 • Vlamingen 1st (VB)
 • Nu durven veranderen (N-VA)
 • Een nieuwe start (OpenVLD)

Wie bedenkt die wollige baselines toch? De meest debiele partij van allemaal is tenminste het duidelijkst (VB).

Ik vind het echt erg dat partijen hun programma niet duidelijk durven verkopen. En dat allemaal in de hoop om de zwevende kiezers te overtuigen.

Volgens mij worden er op die manier juist meer zwevende kiezers gecreëerd. Mensen die stilletjes de bedenking maken dat de partij waar ze al jaren voor stemmen niet meer durft te zeggen waar ze in geloven.

Erg.

Los even alle problemen op aub!

Beste politici…

Van ons, burgers, wordt verwacht dat we in juni weer maar eens gaan stemmen. De zoveelste keer op korte tijd, en alweer de keuze tussen dezelfde gezichten en partijen. Goed, wat moet dat moet. En er is ook zoiets als democratische plicht. Maar kunnen jullie in ruil dan even de volgende zaakjes op orde brengen?

Staatshervorming

 • Tijd voor grotere gemeenten. De laatste fusiegolf tussen gemeenten in België vond plaats in 1977. Misschien is het wel eens terug tijd geworden om enkele gemeenten samen te voegen. Steden als Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi, etc. hoeven niet te groeien (tenzij waar dat echt logisch zou zijn), maar er zijn toch wel echt een heleboel gemeenten die té klein zijn om nog deftig te kunnen werken. Heel wat gemeenten hebben moeite om hun financiën op orde te houden, gewoonweg omdat ze te klein zijn. Een consolidatiegolf is dus op zijn plaats.
 • Om nog even om het vorige onderwerp verder te gaan: maak van het Brussels gewest 1 grote stad. Gezien zijn grootte, mag die dan best wat meer rechten en bevoegdheden hebben dan andere gemeenten. Maar gewestelijke bevoegdheden (met bijhorend parlement, regering, …) zijn van het goede te veel. Graag kosten sparen! Afschaffen dus, dat Brussels gewest.
 • Wat met de taalkwestie(s)? Hoog tijd om naar 4 mooi afgebakende taalgebieden te gaan. In de Oostkantons een Duitstalig gebied, Vlaanderen Nederlandstalig, Wallonië Franstalig en Brussel tweetalig Frans-Nederlands. Dat is nu al het geval zegt U? Mis, want nu is er een grijze zone met faciliteiten. Daar is echt geen ruimte of begrip meer voor. Laat ons dat dus als volwassenen oplossen. Vlaamse Gemeenten die overwegend Franstalig zijn komen onder de Brusselse paraplu en worden officieel tweetalig. Faciliteitengemeenten waar overwegend Nederlands wordt gesproken worden verliezen hun bijzonder statuut. Daarna stoppen we allemaal met zeiken.
 • Bevoegdheden moeten op een logische manier worden verdeeld en op deftige manier worden gefinancierd. Het kan niet dat het federale niveau lijdt onder een enorm geldgebrek terwijl de gewesten hun geld amper op krijgen. Buitenlands beleid, verkeer, defensie, binnenlandse zaken, justitie, financiën, … zijn domeinen waar we allen bij winnen als ze op het federale niveau worden uitgevoerd. Een autosnelweg stopt immers niet aan de taalgrens, dus doe daar niet belachelijk over. Op het vlak van cultuur, onderwijs, jeugdbeleid, economie, … hebben de regio’s hun strepen verdiend.
 • De senaat kost veel te veel geld. En het nut is verwaarloosbaar. Trek uw conclusies.
 • Graag een federale kieskring. Ik wil dat elke partij die federaal opkomt ook federaal verantwoording kan en mag afleggen tegenover de kiezers.

Economisch beleid

 • Ja, hoe de sociale zekerheid momenteel is gefinancierd is niet houdbaar. Grijp dan ook krachtdadig in. Ik wil gerust wat langer werken, maar ik wil dan wel zeker zijn dat ik effectief nog een pensioen zal krijgen.
 • Ondernemen in België is zo moeilijk. Al die administratie. Al die belastingen. Al die problemen wanneer het mis loopt. Ondernemers zorgen voor de broodnodige zuurstof in onze economie. Behandel hen dus met zorg?
 • Onze belastingen zijn te hoog. Veel te hoog. En te complex. Schaf (bijna) alle aftrekposten af en ga voor een algemene verlaging. Dat is de meest sociale maatregel die denkbaar is, want iedereen profiteert mee.
 • Er zijn echt wel te veel ambtenaren. Op alle niveaus. En degene die er zijn, worden niet efficiënt ingezet. Kan de overheid eens een HR manager uit de privé sector aannemen?

Varia

 • Voor mij morgen politici echt wel goed hun boterham verdienen. Maar dan moeten ze er wel voor werken. Niet aanwezig zijn in het parlement (de kern van de democratie) kan niet! Graag absenties nemen.
 • Politici die een opkomen op een kieslijst zouden automatisch hun lopend mandaat moeten verliezen. Het is echt degoutant kiezersbedrog om op een lijst op te komen en dan niet te zetelen indien je verkozen wordt. Of een mandaat opnemen en dat dan niet volledig uitzitten. Te weinig politiek personeel zegt U? Maar daar schaffen we de senaat toch voor af?
 • Het wordt echt eens tijd voor samenvallende verkiezingen. Dat zal ruimte scheppen voor moedige & noodzakelijke, doch onpopulaire, beslissingen.
 • Het is niet meer normaal dat wetten en regeringen nog bekrachtigd moeten worden door de koning. Graag een protocollaire rol voor die man.

Voila, ik stem met plezier op de partij die deze standpunten in zijn programma opneemt.

Man bijt hond

Ik ben een fan van Man Bijt Hond.

Wist je dat dit programma reeds sinds 1997 bestaat? Voor een dagelijks programma is dat redelijk straf. Ik denk niet dat er veel tv-programma’s waarover je dat kan zeggen, ‘Blokken’ en enkele soaps niet te na gesproken dan.

En ondanks die leeftijd, slaagt de redactie er nog elke dag in om minstens 1 briljant stukje televisie in de aflevering te steken. Soms grappig, soms ontroerend… Het doet er niet toe. Alle verborgen kantjes van Vlaanderen (en daarbuiten) komen aan bod.
Ik denk dat het geheim erin bestaat dat de redactieleden met heel veel verwondering de wereld bekijken. De vragen die bij ieder van ons opkomen wanneer we iemand zien kuieren over straat, stellen zij gewoon op de man af. En ook al is de in beeld gebrachte figuur nog zo zonderling, er wordt altijd met respect mee omgegaan. Daar kunnen menig ander televisiemakers nog iets van leren.

Er is maar 1 nadeel: De Wereld Draait Door is op hetzelfde moment. Leve de opnamefunctie van digitale televisie!

Mannen met een bak

Als je de trein naar Brussel neemt, dan zie je altijd wel mensen van het type “mannen met een bak”. Aan de omschrijving kan nog gesleuteld worden, maar bij de vaste pendelaar (m/v) zal vast wel een belletje rinkelen wanneer ik de omschrijving geef.

De mannen met een bak zien er ongeveer zo uit:

 1. Het zijn mannen
 2. Ze dragen een wit-beige regenvest van het type “Derrick” (voorbeeld hier)
 3. Ze dragen een bril die een paar decennia terug in de mode was
 4. Ze dragen steevast een “bak” bij zich, dat zijn die kunststof (géén leer of aluminium!) Samsonite koffertjes die gemaakt zijn om papieren in te steken. Alleen: hier zitten nooit papieren in, maar wel boterhamdozen, paraplu’s en koffiethermossen.
 5. Ze zijn er nooit echt 100% gelukkig uit

Ik weet niet goed wat ik er van moet denken, maar ik vind het wel een fascinerend verschijnsel.